Doelgroep

- Karé Accountants leert u en uw onderneming graag kennen -

Doelgroep

- Karé Accountants leert u en uw onderneming graag kennen -

MKB


Het mkb (midden- en kleinbedrijf) is het kloppend hart van de Nederlandse economie. Wist u dat slechts 3 promille van de Nederlandse bedrijven níet binnen het mkb valt? Het hart van Karé Accountants klopt voor deze bedrijven en daar zijn we trots op!

WAT IS HET MKB PRECIES?

Eigenlijk bestaat er geen precieze definitie. Vaak wordt gesteld dat bedrijven tot 250 werknemers mkb-bedrijven zijn, maar er zijn meer criteria. Zo kijkt men ook naar de jaaromzet of het balanstotaal. Feitelijk komt het erop neer dat afhankelijk van de rechtsvorm, de aard van uw onderneming en de omvang van uw activiteiten er verschillende wet- en regelgeving van toepassing zijn. Bijvoorbeeld over de boekhouding en de mate waarin de ondernemer verantwoording moet afleggen.


ONZE KIJK

Karé Accountants is natuurlijk thuis in alle criteria die een rol spelen. Wij zoeken graag voor u uit welke regels voor uw bedrijf van toepassing zijn, maar visie vinden we belangrijker dan regels.

Wij zien het zo: iedere organisatie is bijzonder, ongeacht zijn rechtsvorm en de grootte van de onderneming. En of u nu 1 werknemer hebt of 1001, uw onderneming heeft een accountant nodig die zich voor de volle 100% inzet.

"Cijfers geven richting aan uw bedrijfsvoering"


"Cijfers geven richting aan uw bedrijfsvoering"

ERVARING

In het verleden werkte Karen van Eldonk onder meer als controlerend accountant voor het mkb. Die rol vroeg om een andere kennis en kunde, die nu van grote waarde is voor Karé Accountants. Dat komt vooral naar voren in het onderzoek naar hoe uw organisatie is ingericht, in welke mate u in control bent en welke inzichten u daaraan kunt ontlenen.

Karens focus op het mkb is een bewuste keuze en haar toewijding voor deze bedrijfstak is groot. Karé Accountants is dus een zeer ervaren partij, maar wel één die de taal spreekt van bedrijven die misschien bescheiden zijn van omvang, maar groot van ambitie.


ERVARING

In het verleden werkte Karen van Eldonk onder meer als controlerend accountant voor het mkb. Die rol vroeg om een andere kennis en kunde, die nu van grote waarde is voor Karé Accountants. Dat komt vooral naar voren in het onderzoek naar hoe uw organisatie is ingericht, in welke mate u in control bent en welke inzichten u daaraan kunt ontlenen.

Karens focus op het mkb is een bewuste keuze en haar toewijding voor deze bedrijfstak is groot. Karé Accountants is dus een zeer ervaren partij, maar wel één die de taal spreekt van bedrijven die misschien bescheiden zijn van omvang, maar groot van ambitie.Om uw jaarrekening te kunnen opstellen en u te kunnen adviseren, leren wij uw organisatie graag persoonlijk kennen. Zo kunnen wij u namelijk ondersteunen op een manier die bij u past! Neem contact met ons op, want we komen graag langs.Om uw jaarrekening te kunnen opstellen en u te kunnen adviseren,
leren wij uw organisatie graag persoonlijk kennen. Zo kunnen wij u namelijk
ondersteunen op een manier die bij u past! Neem contact met ons op,
want we komen graag langs.
CONTACT

Karé BV
Karen van Eldonk
Mob: 06 - 53 23 68 01
Email: karen@karebv.nl


SOCIALMEDIAKWALIFICATIES