Accountants

- Karé Accountants leert u en uw onderneming graag kennen -

Accountants

- Karé Accountants leert u en uw onderneming graag kennen -

SAMENSTELLEN VAN DE JAARREKENING


Het samenstellen van de jaarrekening is in veel gevallen verplicht. U kunt het zien als een financieel verslag dat u informatie geeft over de positie van uw onderneming. Dat inzicht is nodig bij het nemen van bedrijfsgerelateerde beslissingen.

WAT IS EEN JAARREKENING?

Een jaarrekening is een middel om een duidelijk beeld te krijgen van de bedrijfsresultaten in het voorliggende jaar. Hij bevat in ieder geval een balans, een winst- en verliesrekening en de toelichting op beide. Veel bedrijven zijn verplicht om zo'n overzicht op te maken en aan de KvK te sturen. Wilt u weten of dat ook voor uw onderneming geldt? We gaan het graag voor u na!

VERTROUWEN

Als wij uw jaarrekening mogen verzorgen, vertrouwen we op de informatie die we van u ontvangen. Met bijvoorbeeld vastleggingen, documenten en uw eigen oordeel, kunnen wij aan de slag. Als we tijdens het proces informatie of documenten blijken te missen, dan komen we daarop terug. Zo kunnen we een compleet product garanderen.

Onregelmatigheden in de boekhouding brengen we ter sprake. Wij weten uit ervaring, dat u het beste uit bent als het beeld over uw boekhouding voldoet aan de werkelijkheid. Het is daarom voor ons vanzelfsprekend om altijd openhartig te zijn en objectief en onpartijdig te werken. 

"Een stevig (boekhoudkundig) fundament is een steun bij het waarmaken van uw doelen"


"Een stevig (boekhoudkundig) fundament is een steun
bij het waarmaken van uw doelen "

THUIS IN REGELS

Wie jaarrekeningen opstelt, is aan nogal wat richtlijnen gebonden. Karé Accountants is daar uiteraard in thuis. Wij zorgen ervoor dat aan alle regels die de wetgever stelt, wordt voldaan. En omdat wij alle gelederen van uw bedrijf graag vooraf leren kennen, verliezen we de wensen van hen die ermee moeten werken nooit uit het oog.

THUIS IN REGELS

Wie jaarrekeningen opstelt, is aan nogal wat richtlijnen gebonden. Karé Accountants is daar uiteraard in thuis. Wij zorgen ervoor dat aan alle regels die de wetgever stelt, wordt voldaan. En omdat wij alle gelederen van uw bedrijf graag vooraf leren kennen, verliezen we de wensen van hen die ermee moeten werken nooit uit het oog.


INZICHT

Wij stellen niet alleen de jaarrekening samen, maar maken deze ook inzichtelijk voor u. Als u de financiële gevolgen kent van wat er zich eerder in uw bedrijf heeft afgespeeld en u inzicht hebt in hoe u ervoor staat, kunt u met een gerust hart vooruitkijken en ondernemen.

WANNEER WEL, WANNEER NIET?

Bv’s en nv’s zijn verplicht een jaarrekening samen te stellen, maar voor andere ondernemingen geldt dat niet. Eenmanszaken, vof’s, maatschappen en stichtingen kunnen volstaan met een financiële opstelling. Meer daarover leest u hier.


Bij de jaarrekening ontvangt u vanzelfsprekend een samenstel- en beoordelingsverklaring van ons.
Wilt u ook een controleverklaring, neem dan contact op. We verwijzen we u graag
door naar een bij uw situatie passende collega.Bij de jaarrekening ontvangt u vanzelfsprekend een samenstel- en beoordelingsverklaring van ons.
Wilt u ook een controleverklaring, neem dan contact op. We verwijzen we u graag door
naar een bij uw situatie passende collega.CONTACT

Karé BV
Karen van Eldonk
Mob: 06 - 53 23 68 01
Email: karen@karebv.nl


SOCIALMEDIAKWALIFICATIES